15 49.0138 8.38624 arrow 1 none 1 4000 1 horizontal http://tostekitougianni.gr 300 4000